top of page

Brand Balance Lodge

Brand Balance utbildar och coachar VD och HR i såväl ett varumärkesledarskap som ett mänskligt ledarskap, för att uppnå företagets uppsatta mål och visioner.

Nuläget bestämmer varifrån de kommer och visionen visar vilken väg de skall ta. Att stanna upp och reflektera, och därefter lägga upp en strategi, är förutsättningen för att veta hur man skall gå tillväga och samtidigt bli inspirerad och motiverad för att få allt i samma riktning.

 

Att kommunicera rätt signaler till omvärlden (både yttre och inre) är avgörande för förtroendet för företaget. Med den nya generationen och dess makt över media följer nya krav på varumärkesledarskapet för att lyckas.

Morgondagens varumärke 

En av de mest intressanta för företag och samhällen är den vinst ledarskap gör genom att skapa rätt förutsättningar för de mänskliga resurser som står till buds, och att utvecklas i linje med den riktning ledningen vill med företaget. Den nya generationen och makten över media ställer andra krav på ledarskapet idag för att lyckas.

Brand Balane Lodge är en kurs som behandlar varumärkets betydelse för strukturella frågor, hur arbetet är organiserat och hur utvecklingen sker utifrån de krav som ställs på medarbetaren. Det finns en väldig längtan efter sammanhang, vilket varumärket kan hjälpa till att skapa. Kursen är ett tillfälle att komma ifrån och stanna upp och reflektera över vad som är viktigt för dig och ditt/ert företag.

Det är förutsättningen, för att veta hur man skall gå tillväga och samtidigt bli inspirerad och motiverad för att få allt i samma riktning. Att kommunicera ut rätt signaler, både yttre och inre till omvärlden är avgörande för förtroendet och för företaget.

Vi ger dig kunskap och inspiration om det lunch till lunch, du får med dig dina egna reflektioner om vad som är viktigt för dig och ditt företag för att sedan kunna omsätta detta till din verklighet.

Preliminärt Schema

Fr. 19 500 SEK Exkl.moms.
Dag 1

Seminarium 13.00-17.00
 

12.00 Lunch 

15.00 Eftermiddagskaffe

17.30 Egen tid för workshop. 

19.30 Trerätters supé

Dag 2

Seminarium 9.00- 12.00

10.00 Förmiddagskaffe

12.00 Lunch 

*Detta schema är ett framtaget som ett förslag. Plats och tider bestäms utefter kundens önskemål

bottom of page