top of page

Mia Aronsson

VD / Brand Governance

20210919_160650_edited - Copy.jpg

Som Brand Governance i Brand Balance jobbar Mia med att rådge och utbilda VD, ledningsgrupper och styrelsegrupper i företag. Med 30 års erfarenhet stärker hon upp varumärkesplattformar och handlingskraftigheten hos styrelser utefter ägardirektiv.

Mia är en viljestark och inspirerande kvinna som är duktig på att ta reda på vad ägarna vill med sitt företag. Med sitt tillvägagångssätt skapar hon struktur som är lätt att följa och underlättar samtidigt arbetet för VD:n, då strukturen bidrar till tydligare direktiv.

Sammanfattat skapar Mia förutsättningar för optimalt ledarskap.

Mia driver även tillsammans med Peter, dotterbolaget Stora Björndalens By.

Epost: mia@brandbalance.se

Tel: +46(0)708579099

Peter Aronsson

Emolog / Organisationsstrateg

20210920_165522.jpg

​Som emolog (Emologi-läran om känslor) och organisationsstrateg utvecklar och utbildar Peter personal och VD i företag så att de arbetar utifrån sin fulla potential, utan att bli utarbetade. Med utbildning och stöttning stärker Peter organisationer utifrån de befintliga förutsättningar verksamheten har.

Som en del av jobbet stöttar Peter VD i deras arbete med sina företag och ser till att verksamheten arbetar med kundnyttan efter ägardirektiv.

Peters insatts bidrar till lönsamhet, förhöjd service-kultur samt effektivisering i hela organisationen.

Peter driver även Inside Balance samt Stora Björndalens By. Det sistnämnda drivs tillsammans med Mia.

Epost: peter@brandbalance.se

Tel: +46(0)707763344

Det har skett ett paradigmskifte inom varumärkesarbetet

Allting händer i sinnet hos dina kunder. Varumärket är din bankbok som dina kunders upplevelser av ditt företag sätter in eller tar ut, positivt eller negativt. Antingen upplever de vad de vill av ditt företag eller så kan du själv bestämma vad de skall tycka och uppleva.

 

Att ta hand om den processen och utveckla varje möjlighet av ditt företag och ditt varumärke till sin fulla potential istället för att lämna det åt ödet är den ekonomiska skillnaden mellan vinnaren och förloraren.

 

Morgondagens varumärken kommer att kräva mer av dig men också ge dig otroligt mycket mer spännande möjligheter.

bottom of page