top of page
Professional Female

Platschefskurs

Vart du än kommer i företaget ska du känna att det hänger ihop. Så som synsätt, företagskultur och värderingar ska ligga i linje med företagets mål och visioner. Detta ska genomsyra hela företaget från ägare och styrelserummet ända ner i organisationen. Som platschef ligger ett stort ansvar om att de anställda ska leverera en förväntad uppfattning till kund. Ett varumärkeslöfte som både ökar förtroende för ert företag samt får alla anställda att arbeta samspelt sinsemellan. 

Verktyget som påverkar företagets helhetsuppfattning 

Det är något visst med förväntningar. Ett varumärke sätter en grundstämpel för vad kunden kan komma att förvänta sig utav att ert företags produkt/tjänst. Sedan är det upp till de anställda i ditt företag att leva upp till det varumärkeslöftet.

Genom att "doppa" alla anställda i samma "färg" och få de att arbeta efter den linje som hela företaget i sin helhet eftersträvar, kan varumärkeslöftet levas upp till med goda resultat.

Vetskapen om vad som gör just ert företag unikt och hur ni ska visa upp er utåt kommer att vara en självklarhet, och vilken butik/avdelning man än besöker, kommer uppfattningen om er och vad som gör er unika inte att skilja sig.

Den här kursen tillämpas och skräddarsys efter ert företags behov där det ges både information, vägledning och verktyg för att kunna arbeta med och leva upp till ert varumärkeslöfte.

Kursen är uppdelad i tre delar
Del 1
Del 2
Del 3

Praktiska tips & unicitet

Data/smartphone & projektbudget

Ledarskap & personalhantering

bottom of page