top of page
Affischer

Varumärkesportfölj

Det är inte ovanligt med företagsfusioner, andra sorters uppköp, olika produkter som man säljer, olika bolag som ligger under samma företagstak. Allt detta är i din varumärkesportfölj. 


Det är viktigt att enkelt kunna överskåda sin portfölj och veta vad som genererar inkomst och vad som eventuellt skulle behöva ett lyft.

Underlätta din översikt med en tydlig Varumärkesportfölj

Ditt varumärke är en av de största tillgångar du har. Det är vad du visar upp utåt och vad dina kunder förknippar med dig. Att arbeta med flera varumärken kan skapa bättre förutsättningar för ditt företag, men om det görs på fel sätt kan det istället stjälpa.

Det är viktigt att ha en översikt på vad som finns i just din varumärkesportfölj och vad som hjälper ditt varumärke att frodas. Vilka marknader som gäller och när giltighetstiden går ut för ditt innehåll i portföljen kan leda till att delar i portföljen är oskyddade och innebär istället en stor risk.

En strukturerad och uppdaterad varumärkesportfölj hjälper att säkerställa alla dina varumärkesandelar ända ner till tjänst och produkt. Att vara skyddad är A och O och kan vara skillnaden mellan vinst och förlust. 

Man med portföljen
bottom of page