top of page

Prenumeration

En prenumeration hos oss fungerar som en timbank. Ni kan själva välja hur många timmar som ni behöver stöd för. Hur ni använder er av timbanken är flexibelt.

 

Vad som ingår i en prenumeration hos oss är följande:

Varumärkesledarskap

Ett förhållningssätt som säkerställer varumärkesplattformens; Bolagsstyrning, ledarskap och organisation.

Varumärkesportfölj

En strukturerad och uppdaterad varumärkesportfölj hjälper alla dina varumärkesdelar ända ner till tjänst och produkt att vara skyddade och uppvisar ett företag med koll på läget.

Human Resource Management

En av de mest intressanta för företag och samhällen är den vinst ledarskap gör genom att skapa rätt förutsättningar för de mänskliga resurser som står till buds, och att utvecklas i linje med den riktning ledningen vill med företaget.

VD Support

Vi är unika på det sätt att vi finns med hela tiden. Vilken tid det än är på dygnet finns vi till för att stötta och förutom att vi verkar som ett bollplank, har vi verktygen för att skapa bättre struktur med mera.

HR Support

Här hjälper vi till att stötta HR avdelningen i vissa känsliga samtal. Med lösningsbaserad fokus och erfarenhet är det en stark tillgång för HR avdelningen.

Marknadschefs Support

Utifrån ett synsätt som grundar sig i VD direktivet så kompletterar vi marknadsavdelningen inriktning och dess huvudsakliga uppgift. 

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning är till för att säkerställa att bolaget sköts så effektivt, hållbart och ansvarfullt som möjligt med klara visioner och goda framtidsutsikter.

Arbetsplatsoptimering

Genom att välja arbetsplatsoptimering på exempelvis en mellanchef som ska passa in i en befintlig organisation, så lyfter vi fram det som är bra och gör en handlingsplan för det som ska förbättrats.

Emologi

I företagssyfte används emologi som ett verktyg vid tecken på utbrändhet eller personliga problem. Vi är snabba på att ta fram en handlingsplan. När vi arbetar ser vi människans potential och egenskaper och hur vi kan utveckla dessa. 

Recensioner

kristina-round.png

Kristina Rylén - HR Chef Volvo VCS

Vi har tagit hjälp av Brand Balance i olika HRM frågor, de har varit bra som beslutstöd och bollplank. Kursen Varumärkesbyggande personal passade oss perfekt och har gett bra resultat.

bottom of page